iş güvenliği kongre - 9. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Kongresi

9. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği Kongresi

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6 – 9 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

(Konu: İş sağlığı ve güvenliğinde koordinasyon ve iş birliği)

Haliç Kongre Merkezi – İSTANBUL

Kongreye Katılım Sağlayacak Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar:

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), ISSA (Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu) , EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, U.S. Department of Labour (ABD Çalışma Bakanlığı), IALI (Uluslararası İş Teftiş Kurumu), FIOH (Finlandiya İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü), WHO(Dünya Sağlık Örgütü), IOSH (İngiltere), DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası), BG BAU, IFA (Almanya), IOHA (Uluslararası İş Hijyeni Kurumu), Yabancı Üniversiteler (Lethbridge Univ., Canada vb)

Kongreye Katılım Sağlayacak Ulusal Kurum ve Kuruluşlar:

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniv., Boğaziçi Üniv., Gazi Üniv., Anadolu Üniv., Selçuk Üniv., ODTÜ, İTÜ, Marmara Üniv., İstanbul Bilgi Üniv., Ankara Üniv., Çukurova Üniv., Mersin Üniv., 19 Mayıs Üniv., Yıldırım Beyazıt Üniv., Akdeniz Üniv., Uludağ Üniv., İstanbul yeni Yüzyıl Üniv.

Kongreye Katılım Sağlayacak Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Sendikalar ve Sanayi Kuruluşları:

TMMOB, İSGAM, TÜRKLAB, İSGLABDER, İşyeri Hekimleri Derneği, Maden İşleri Sendikası, Kimya Sanayicileri Derneği, İSG HEDER, TİSK, TESK, ÇEİS, TSE, BOTAŞ, TANAP, Bp, Ford Otosan, Arçelik, Demir Export, TÜPRAG, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Tofaş, Tüpraş Filli Boya, Dupont, İNTES, Kaya Safety, İGA İstanbul Yeni Hava Limanı, İSG ARGE.

Kongre Kapsamında Yapılacak Özel Toplantılar

  1. OIC-OSHNET; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çerçeve Belgesinin uygulanmasına ilişkin Yönlendirme Komitesi I. Toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Ağı Projesinin (OIC-OSHNET) sekretaryasının Türkiye tarafından yürütüldüğünü belirtilmiştir.
  2. G20 EWG (Employment Working Group) and OSH Experts Network Consultative Toplantısı/ G2O İstihdam Çalışma Grubu İSG Uzmanları Ağı Danışma Toplantısı